back

PERKESO Jadual Caruman Sistem Insuran Pekerjaan (SIP)

by admin for Blog Post

Pada 1 Januari 2018, PERKESO memperkenalkan portal EIS PERKESO untuk membantu majikan menguruskan rekod mereka, mengemas kini dan membuat caruman. Insurans ini, yang dikawal oleh Employment Insurance System Act 2017 dan juga ditadbir oleh SIP SOCSO, melindungi pekerja berusia antara 18 hingga 60 tahun yang kehilangan pekerjaan, tamat kontrak, kecuali dalam kes penamatan sukarela, penamatan tanpa syarat kontrak, persaraan, penyelesaian projek tertentu, dalam kontrak, dan pemecatan kerana salah laku.

PERKESO Jadual Caruman Sistem Insuran Pekerjaan (SIP)

JADUAL SIP | JADUAL SIP 2021 | SIP PERKESO | JADUAL SUMBANGAN SIP

PERKESO Jadual Caruman Sistem Insuran Pekerjaan (SIP)

Pada 1 Januari 2018, PERKESO memperkenalkan portal EIS PERKESO untuk membantu majikan menguruskan rekod mereka, mengemas kini dan membuat caruman. Insurans ini, yang dikawal oleh Employment Insurance System Act 2017 dan juga ditadbir oleh SIP SOCSO, melindungi pekerja berusia antara 18 hingga 60 tahun yang kehilangan pekerjaan, tamat kontrak, kecuali dalam kes penamatan sukarela, penamatan tanpa syarat kontrak, persaraan, penyelesaian projek tertentu, dalam kontrak, dan pemecatan kerana salah laku.

APAKAH SISTEM INSURANS PEKERJA (SIP)??

EPA bertanggungjawab menguruskan proses Penyataan Kesan Alam Sekitar (mengikut jadual SIP 2021). Sistem Insurans Pekerjaan (SIP) ditetapkan pada 0.4% daripada anggaran gaji bulanan pekerja. Menurut jadual sumbangan SIP, 0.2% akan dibayar oleh majikan, dan 0.2% akan dipotong dari gaji bulanan pekerja.


Menurut jadual sumbangan SIP, kadar sumbangan dinyatakan dalam lampiran kedua dan dikawal oleh peraturan seksyen 18 Akta Sistem Insurans Pekerjaan (SIP) 2017. Majikan sektor swasta dikehendaki membayar caruman bulanan bagi setiap pekerja. (Penjawat awam, pekerja rumah tangga, dan pekerja sendiri dikecualikan daripada membayar cukai)

DAPATKAN 90% DISKAUN LESEN PERISIAN PENGGAJIAN SELAMA 4 BULAN SEKARANG!

PROSES PENGISIAN SIP TERMASUK:

 • Menerima dan merekod SIP dalam pangkalan data EPA Jadual SIP 2021 ,
 • Untuk draf dan SIP akhir, tetapkan tarikh mula dan akhir untuk tempoh komen dan ulasan,
 • Menerbitkan komen dan tarikh ulasan dalam notis ketersediaan mingguan dalam Daftar Persekutuan.

KELAYAKAN UNTUK MENGUNTUNGKAN MANFAAT EIS PERKESO

 • Semua pekerja yang diinsuranskan berdasarkan Undang-Undang EIS PERKESO (dikenali sebagai orang yang diinsuranskan) yang kehilangan pekerjaan berhak melakukannya dengan pengecualian berikut:
 • Penjagaan sukarela orang yang diinsuranskan
 • Tamat tempoh kontrak tetap orang yang diinsuranskan
 • Penamatan kontrak tanpa syarat untuk penyediaan perkhidmatan dengan persetujuan antara orang yang Diinsuranskan dan majikannya
 • Penyiapan projek yang dinyatakan dalam perjanjian perkhidmatan
 • Persaraan orang yang diinsuranskan
 • Pemecatan kerana salah laku Orang yang Diinsuranskan
 • Pemohon faedah mesti membuktikan bahawa mereka boleh bekerja, bersedia bekerja, dan aktif mencari pekerjaan.

BILA ANDA PERLU MEMBAYAR YURAN SIP?

Dalam jadual sumbangan SIP untuk Saham Pekerja dan Majikan dibayar bersama dengan caruman PERKESO.

JADUAL SUMBANGAN SIP

Menurut jadual SIP 2021 dan jadual sumbangan SIP, peraturan berikut harus diikuti oleh pekerja dan juga majikan:</span

Kadar Caruman Sistem Insurans Pekerjaan (SIP)

TANGGUNGJAWAB PEKERJA

Anda hanya perlu mendaftarkan pekerja anda sebagai ahli PERKESO sekali sahaja, dan mereka secara automatik akan layak untuk SIP PERKESO.

KADAR SUMBANGAN EIS PEKERJA STATUS

Umur 18-60 0.2%
* Kadar sumbangan EIS ditunjukkan dalam jadual EIS 2021 ini. Jadual tidak terpakai bagi pekerja baru berumur 57 tahun ke atas yang sebelumnya tidak memberikan sumbangan..

Ingat bahawa premium harus dikira berdasarkan kadar premium yang dinyatakan dalam lampiran kedua Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017, dan bukan pada pengiraan faedah yang tepat. Sumbangan bulanan maksimum adalah RM 4,000.
Untuk kemudahan anda, anda mungkin mempertimbangkan untuk menggunakan perisian pembayaran gaji untuk jadual sumbangan EIS atau jadual EIS 2021 untuk berehat daripada mengira dan merekod pembayaran EIS secara manual untuk setiap pekerja.

DAPATKAN 90% DISKAUN LESEN PERISIAN PENGGAJIAN SELAMA 4 BULAN SEKARANG!

Mendigitalkan Perisian Anda & Membangunkan Perniagaan Pintar Anda Hari Ini.
Dapatkan Lesen Perisian Akaun Percuma 60 Hari Anda << Klik sini

Dapatkan Lesen Perisian Penggajian Percuma 60 Hari Anda << Klik sini

Perisian Akaun  Hybrid Nombor 1 & Perisian Penggajian Awan di Malaysia

Payroll Malaysia And It's Calculations
Prev post Payroll Malaysia And It's Calculations

Malaysia has specific rules for taxation and payroll, depending on whether your company employs local…

Selangor SME Digitalisation Matching Grant
Next post Selangor SME Digitalisation Matching Grant

 Good News For All SMEs!  You can now purchase or upgrade QNE products with 50%…